Alergie

Alergie je patologická (nepřiměřená) reakce imunitního systému na zevní noxy – alergeny, které jsou běžnou součástí našeho okolí (pyly, plísně, zvířata, potraviny, hmyzí bodnutí aj.).
 

V naší malé České republice s cca 10 miliony obyvatel žije asi:

 

4 miliony atopiků - lidí s dispozicí k alergii

3 miliony alergiků - lidí s projevy alergie

 

z těch 3 milionů je asi:

1,8 milionu pollinotiků - lidí s alergickou rýmou

0,8 milionu ekzematiků - lidí s atopickým ekzémem

0,8 milionu astmatiků - lidí s průduškovým astmatem

Proč je důležité prozkoumat zejména interiér, kde se vyskytují alergici?

Protože mezinárodními studiemi bylo zjištěno, že míra znečištění domácího (kolektivního) prostředí je v přímé souvislosti s rozvojem alergie a astmatu.
Znečištění vnějšího prostředí je v přímé úměře k četnosti akutních zánětů dýchacích cest
Snížení expozice (vystavení) alergenům "domácího prostředí" se ukázalo jako významné v prevenci alergií a léčbě astmatu.
Laik mnohem hůře rozezná možná rizika, proto mu v rámci projektu nabízíme pomocnou ruku - zkušené oko odborníka / zdravotníka.
Konkrétně poradenství ke zjištění zdrojů alergenů s návrhem opatření včetně ukázky jejich  jednoduché a účinné eliminace.

REDUKCE ŠKODLIVIN (ALERGENŮ) V INTERIÉRU  --> 

OMEZENÍ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA